02166766063

Magnaflux

@title

درباره برند Magnaflux

یک قرن پیش یک عصر جدید ظهور کرد. این عصر آهن و فولاد بود. عصر صنعت، عصر پیشرفت، این عصر خودرو و هواپیما بود. این زمانی بود که انسان شگفتی های جدید دنیا مانند ساختمان دولت امپراطوری و پل دروازه طلائی را ایجاد کرد. در طول این عصر بیش از 80 سال پیش بود که Magnaflux متولد شد. به عنوان پیشرو در آزمایش های غیر مخرب، ما بخشی از پیشرفت جهان در حال توسعه بخش های ایمن برای ماشین آلات بوده ایم، اطمینان حاصل کنید که یک موتور جت حتی پس از صدها بارگیری و فرود، ایمن است تا مسافران خود را به آسمان حمل کند، تست فولاد مورد استفاده در بلندترین ساختمان ها برای اطمینان از اینکه کسانی که در آنها زندگی می کنند و در آنها کار می کنند، ایمن هستند. ما به بشریت اطمینان می دهیم که بطور ایمن برروی ماه قدم بگذارند و آسوده خاطر برگردند. امروز، به لطف Magnaflux مردان و زنان در ایستگاه فضائی بین المللی زندگی می کنند.

لیست محصولات Magnaflux

Copyright © 2018 www.joosh-boresh.com All rights reserved